ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣವಂತ ಹಣವಂತರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ …

Read moreಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣವಂತ ಹಣವಂತರು ಹೇಳುವುದೇನು ಗೊತ್ತೇ?